V školskom roku 2012/13 školu navštevuje 113 žiakov v desiatich ročníkoch. Prvých 5 ročníkov má svoje učebne na prízemí, starší žiaci na poschodí. Vyučovanie informatiky, anglického jazyka, chémie, fyziky, biológie, prírodopisu sa uskutočňuje v odborných učebniach.

Metodické združenie


Vedúca MZ:       Mgr. Ema Kaplocká

Členovia MZ:

Mgr. Magdaléna Madarászová, Mgr. Jana Múčková, Mgr. Valéria Hamranová, Mgr. Ľudmila Servanská, Helena Daničová


Predmetová komisia prírodovedná


Vedúca PK:       Ing. Beáta Szabóová

Členovia PK:

Mgr. Judita Nárožná, Mgr. Valéria Hamranová, Mgr. Ema Kaplocká, Mgr. Margita Rusnáková


Predmetová komisia spoločensko-vedná


Vedúca PK:       Mgr. Mária Čalfová

Členovia PK:

Mgr. Viera Kasanovská, Mgr. Margita Rusnáková, Mgr. Helena ŽigováRada školy


Predsedníčka:

Ing. Beata Szabóová

za pedagogický zbor

Podpredsedníčka:

Helena Daničová

za pedagogický zbor

Štefan Ježo

za THP pracovníkov

Margaréta Moravčíková

za rodičov

Mária Sarvašová

za rodičov

Bc. Štefan Caletka

za obecné zastupiteľstvo

Peter Ježo

za obecné zastupiteľstvo

Pavol Sarvaš

za podnikateľov

Mariana Murcinová

za rodičov


Štatút školy