Pedagogický zbor v školskom roku 2012/2013

Mgr. Judita Nárožnáriad. školyMAT, VYV
judita_narozna@centrum.sk
Mgr. Viera Kasanovská zást. riad. školySJL, HUV
vierakas@post.sk
Mgr. Jana Múčková tried. uč. 1.roč.ISCED 1
jana.kasanovska@gmail.com
Mgr. Magdaléna Madarászovátried. uč. 2.roč.ISCED 1
magda.madaraszova@gmail.com
Mgr. Valéria Hamranovátried. uč. 3.roč.ISCED 1
hamranova.vali@gmail.com
Mgr. Ema Kaplockátried. uč. 4.roč.ISCED 1 + INF
emakaplocka@gmail.com
Mgr. Helena Žigovátried. uč. 5.roč.ISCED1 + ANJ
helezigova@centrum.sk
Mgr. Margita Rusnákovátried. uč. 6.roč.TEV, ANJ, NEJ, RUJ
honda.pes@szm.sk
Mgr. Mária Čalfovátried. uč. 7. roč.SJL, HIS
m.calfova@gmail.coml
Ing. Lucia Urbanovátried. uč. 8.roč.TECH, FYZ, INF
urbanov.lucia@gmail.com
Ing. Beata Szabóovátried. uč. 9.roč.BIO, CHE
szabo.bea19@gmail.com
Mgr. Ľudmila Servanskášpec. pedagógšpec. tr.
servanski@centrum.sk
Helena DaničovávychovávateľkaŠK
helenadanicova@centrum.sk
Mgr. Marcela JiríčkováMD


Školský vzdelávací program ISCED 1


Školský vzdelávací program ISCED 2


Školský vzdelávací program ISCED 1 pre mentálne postihnutých


Vzdelávanie pedagógov


Plán kontinuálneho vzdelávania na škole v školskom roku 2012/2013Technicko-hospodárski pracovníci v školskom roku 2012/2013

Ildikó Ježová školníčka
Štefan Ježo údržbár, kurič
Alojzia Szabóová upratovačka
Júlia Petrinová upratovačka